Ispis

Centar za kontrolu namirnica, Prehambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je ispitni laboratorij osposobljen za ispitivanja hrane, hrane za životinje i predmeta opće uporabe sukladno normi HRN ISO/IEC 17025 (Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija).

Prva akreditacija provedena je 2007. godine i od tada kontinuirano širimo područje osposobljenosti.

Posebnu pažnju u sustavu upravljanja posvećujemo odnosu s kupcima u cilju zadovoljenja njihovih zahtjeva i interesa.
Stručna osposobljenost i profesionalnost u radu osoblja jamac je pouzdanosti rezultata ispitivanja. 

Linkovi:

haa logo
Stranica Hrvatske akreditacijske agencije

Potvrda o akreditaciji

Popis metoda iz fleksibilnog područja akreditacije