Ispis

Obavljamo ispitivanja hranjivih vrijednosti hrane.

Obvezno označavanje hranjivih vrijednosti obuhvaća 7 elemenata: energiju, masti i zasićene masne kiseline, ugljikohidrate i šećere, bjelančevine, sol (Na x 2,5). 

U Centru ispitujemo i druge hranjive tvari koje se mogu dobrovoljno navoditi: jednostruko nezasićene masne kiseline, višestruko nezasićene masne kiseline; omega-masne kiseline kao i trans-masne kiseline; vlakna; vitamine i minerale.

Način navođenja hranjivih vrijednosti je zakonski reguliran i primjenjuje se na zapakiranu i nezapakiranu hranu; na hranu namijenjenu krajnjim potrošačima kao i na hranu koju poslovni subjekti nude za izravnu konzumaciju (ugostiteljski objekti, kantine, bolnice, dječji vrtići, škole, ustanove socijalne skrbi...).