Ispis

Centar za kontrolu namirnica, PBF-a je među vodećim laboratorijima u Republici Hrvatskoj na području kontrole kvalitete hrane.
Zakonski propisi određuju kvalitetu za med; voćne sokove i nektare; džemove, marmelade, pekmeze i sl.; jaka alkoholna pića; kakaove i čokoladne proizvode; jestiva ulja i masti; ulja od ploda masline; mazive masti; proizvode od tune i palamide; proizvode od srdele; mlijeko i mliječne proizvode; ekstrakte kave; kuhinjsku sol; šećere; mesne proizvode; žitarice i proizvode od žitarica i dr.

U hrani za posebne prehrambene potrebe (dječja hrana, hrana za smanjenje tjelesne mase, hrana za posebne medicinske potrebe, hrana obogaćena nutrijentima, hrana sa prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama), dodacima prehrane provjeravamo navode istaknute na deklaraciji proizvoda.

Obavljamo i kontrolu kvalitete biljnih sirovina prema Europskoj farmakopeji, te sadržaj aktivnih komponenti u sirovinama i gotovim pripravcima.
Kontrola kvalitete hrane zahtjeva visoku razinu stručnosti osoblja koje sudjeluje u senzorskim, fizikalno-kemijskim i kemijskim ispitivanjima.
Iz područja kvalitete hrane obavljamo sljedeća ispitivanja: